Hoće li Milo za mandatara Dritana po drugi put s(t)aviti u krilo?

0
35

Otkud tako naprasan Dritanov odlazak u Vašington, pitanje je za sve učesnike „pregovora i dogovora“ stare parlamentarne većine da odgonetnu enigmu njegovoga putešestvija?

Dr Momčilo D. Pejović

Niko (po)sigurno ne zna kuda plovi politički brod iste i već jednom (s)rušene stare parlamentarne većine i po drugi put one „evropske“ manjine, koja zbog „boljitka građana“ tobože „pregovara i dogovara“, a sve (od)lažući konačan ishod dogovora!

Istini za volju, rekoše, „na pravom su putu“ odnosno kursu, dok je njihova olupina od broda još bez kompasa i kormilara, u vrtlogu olujnoga političkog nevremena, koje sami sebi stvaraju talasajući ga svojim zahtjevima, prohtjevima, željama i kalkulacijama ko će veći dio političkoga kolača (od)uzeti od onoga sa kojim se (ne)iskreno (dogo)varaju!

A čuju se, mada rijetki i politički iskreni, glasovi da je sve to što čine (prego)varajući i (dogo)varajući odveć „licemjerno, sramno (…), a nedolazak (…) na sastanak gest je nevaspitanja, političkog i ličnog“, jer još čvrstog i konačnog dogovora nema, a kalkulacije oko podjela ministarskih fotelja i nekakvih „političkih paketa“ i(z) sektora bezbjednosti samo se umnožavaju!

Naravno, sve što su pregovarali i dogovarali, štimali i resetovali oni ga do temelja (s)ruše! Budući mandatar im nikako ne odgovara, jer bi mogao biti, gle čuda, „muškarac ili žena“ odnosno muško ili žensko!? A može li nekako neko ko je srednjega roda, bezpolan ili dvopolan politički, naravno, po mogućnosti?

A nema više, kao politički aktivnih kandidata, ni Titovih pionira sa crvenim maramama oko vrata i kapicom plavom na glavi s petokrakom ili omladinaca kao najboljih prvaka, da SKOJ-evski uzmu „slobodna“ odnosno „njima pripadajuća“ mjesta!

Prethodni, D. Abazović, premijer im je bio „nikakav“, čak gori i od onog svoga prethodnika, Z. Krivokapića, iako im ga niko nije izabrao odnosno nametnuo, tako barem kažu, a posigurno je da i za to uveliko politički (od)lažu!

Da tako nije već bi izabrali onoga koga su „dogovorili“!? Ma nije (li) i on, valjda, iz D(R)PS-a ili samo njihov simpatizer bio, kao nekoliko ministara, koji rukama i nogama radiše te pomogaše da se sruši njihova „evropska vlada“ i oni sami u njoj! A nekako i na jedvite jade su je formirali, da bi poslije nešto više od sto dana i nju istu jedva dočekali i „znalački“ srušili!

Njihov politički slogan je jedinstven na političkome crnogorskom nebu i služi im kao pokriće za sve što se „dogovore i potpišu“ kao koalicioni sporazum: „Ništa nije dogovoreno dokle se ne dogovorimo“!? A tako čvrst i konačan „dogovor“ im ne traje mnogo odnosno do prve izgledne prilike da prelete u onaj drugi tabor ili g(l)asom svojim da pomognu „predsjedniku svih građana“!

Ma koliko bila „mudra politika“ i „na pravom putu – kursu“ odnosno izvjesni dogovori o konačnom kandidatu za budućeg mandatara, to jest premijera, koji će sastaviti „novu 44. Vladu“, ipak se, kod svih političkih lidera i liderskih fićfirića jasno vidi i prepoznaje njihov politički i stranački (ruk)opis sa kojim ispisuju prohtjeve i želje svoje lične, a donekle i partijske! O svojim biračima i građanima ne haju bolje nego da je riječ o preklanjskome snijegu!

Da Vas podsetimo:  Buča i Kramatorsk, Račak i Markale: Zašto Rusi neće proći kao Srbi?

Ma koliko, oni kao lideri i poslanici, tako plivali naglašeno dodvornički, lično i upješno ili stranački poltronski i kalkulantski njihova olupina od broda je jedna rasklimatana poveća barka što pluta na otvorenom moru političkome, a koju šibaju vjetrovi i razbijaju talasi morski, bez mogućnosti da oni koji su na njoj nađu spas ili pošalju poziv S.O.S.!

U tom sveukupnom političkom dodvorništvu nema im ravna ni u regionu! Kalkulantskom pristupu za dobijanje odnosno namještanje što bolje fotelje po „dubini i širini“ ili ministarskog resora upao je svojom voljom, političkim znanjem i neiskustvom i bivši vicepremijer odnosno premijer, tek skoro srušene mu „evropske 43. Vlade“, Dritan Abazović, koji onako tvrdoglavo, prkosno i sada već ratoborno odbija „ponude“ stranačkih lidera sa liste budućih kandidata za premijera! Reklo bi se da se samo politički razuzdano strmoglavio prkoseći zemljinoj teži, a (po)trajaće sve do jedne ure i to vrlo skorašnje!

Prosto da čovjek ne povjeruje! Dojučerašnji tihi i smireni političar, poslanik i lider URA-ša sada ima tako jaku političku petlju da može „nadglasavati“ sve svoje sagovornike odnosno predlagače i reći im „neću potpisati da Lekić bude premijer…“! Za(s)kočio čovjek i stavio tačku odnosno cementni blok na političku kočnicu, ostavljajući stranačke lidere i parlamentarce iz „stare i srušene 42. Vlade“ da rade šta hoće, pa odlepršao za Vašington kao da je to tu, odmah iza granice (pro)evropske mu Crne Gore! A niko da se zapita odakle ili ko mu daje toliku političku snagu i ličnu moć?

Dakle, politička perspektiva, koje on više nema, ovoga puta ostala je sasvim daleko i pozadi njegovih političkih igara i zaleta o ponovnom dolasku njegovom za mandatara „nove evropskije vlade“, koja će „sigurno biti više evropskija“ od prethodne odnosno i one njegove!?

Čudna neka igra veoma ambicioznog političkog lidera, koji nema neku veliku političku moć, barem što se tiče brojnosti članstva u njegovoj partiji, izuzev što opet vjerovatno misli da će njegova četiri glasa biti jača od preostalih 77 poslaničkih glasova. A, možda mi još ne znamo ko stoji iza njega i čiju političku moć on sprovodi, te se tako ponaša i uznaša!

Takođe, politički je čudna i mnogo zagonetna podrška većine stranačkih lidera da Dritan Abazović bude opet mandatar, odviše i njegovihi ostalih brojnih savjetnika, poslanika i ministara, koji mu dodvornički puhaju u leđa!

Ne samo da nema nikakve logike, jer su dvije vlade u kojima je bio, jednom kao vicepremijer a drugi put kao premijer, već srušene! Nego, van pameti je da se takvom stranačkom lideru po treći put da tako visoko mjesto odnosno po drugi put mjesto premijera!

Tako nešto, ipak, govori da se radi o nekim političkim zavrzlamama, konstrukcijama i instrukcijama sa strane od moćnih ambasada i država!? A možda i onih koje se očekuju da uslijede čim se vrati sa kratkog putešestvija! Biće „naoružan“ podrškom i dokazima onih sa kojima je imao „konstruktivne razgovore“ uz jaku političku podršku drugih ili trećih sekretara, koji su administrativno zaduženi za prijem gostiju – visokih političara iz Jugozapadne Evrope i Balkana! Oni su imali „odobrenje“ da mu daju političku podršku ili garanciju da je „podoban i ujedno prihvatljiv“ da bude novi – stari mandatar!

Da Vas podsetimo:  ZAKLjUČANA ISTORIJA DIJASPORE

Naravno, tema njegovih razgovora sa visokim političkim zvaničnicima iz „Bijele kuće“ bila je usmjerena na jačanje „evropskih integracija Zapadnoga Balkana i stabilnosti u regionu, suzbijanje kriminala“ i tako dalje!? A, kao neće biti ni slova o budućem mandataru i sastavu „nove evropskije vlade“! Zar treba u tako nešto povjerovati, a ni malo posumnjati?

Otkud tako naprasan Dritanov odlazak u Vašington, pitanje je za sve učesnike „pregovora i dogovora“ stare parlamentarne većine da odgonetnu enigmu njegovoga putešestvija?

Veoma je blijed njegov izgovor da ga u vođenju „pregovora i dogovora“ mogu kredibilno politički zastupati njegova dva parlamentarca, ali samo do onog nivoa kada se ne odlučuje o budućem kandidatu za mandatara „nove evropskije 44. Vlade“!

Po povratku iz Vašingtona i sa džepom punim instrukcija Dritan će, kao premijer u tehničkoj vladi, zauzeti mnogo jasniji, oštriji i politički čvršći stav o tome „ko jedino može biti budući mandatar odnosno premijer“! I tu će biti kraj cijeloj političkoj cirkusijadi od ceremonije „važnih“ pregovora, a „predsjedniku svih građana“ biće „(o)driješene“ ruke da (ga) imenuje (za) mandatara!

Da li će sve tako biti pitanje je veliko, a naizgled je jednostavno?! Teško je prihvatiti činjenicu da će nekadašnja politička „bitanga“ staviti pred svršen čin po drugi put „predsjednika svih građana“ i da će on prihvatiti objeručke takvu Dritanovu „ponudu odnosno zamolnicu“!

Znatno su se izmijenile političke prilike odnosno politička konjuktura i pozicija samoga „predsjednika svih građana“ poslije političke saradnje sa Dritanom na rušenju 42. Vlade, tako da uslovljavanja više biti neće i niti može!

Ovoga puta „politički manipulant“ je dobio šta je zaslužio odnosno zbog čega je politički „zadužio“ onoga koji ga je već jednom primio i sjeo u političko lijevo krilo! Mnogo je iluzorno očekivati da još jednom „predsjednik svih građana“ napravi iznuđenu grešku postavljanjem – imenovanjem Dritana za „novog – starog i evropskijeg mandatara“!

Sasvim jasnu poruku političku Milo je poslao Dritanu kada ga je iznova uvrijedio nazivajući ga „političkim manipulantom“! Biće interesantan razvoj političkih igara između Dritana, koji bi da se ponovo dohvati premijerske fotelje, i Mila kao „predsjednika svih građana, koji ga je već dva puta politički teško uvrijedio!

Naravno, odlazak u Vašington na kraći službeni boravak i(li) dogovor bio je Dritanov providan politički manevar i potez lični, kojim hoće učvrstiti lobi za svoj drugi mandat i ponuditi se odnosno uvjeriti „predsjednika svih građana“ da je on ponovno „odlučan i sposoban“ da formira „novu evropskiju 44. Vladu“ na čijem bi čelu htio biti.!? Takav politički potez jeste proziran i krajnje snishodljiv, ali je njemu pragmatičan i daje mu mogućnost novog kreiranja političke scene za potrebe političkih moćnika i igrača koji su izvan Crne Gore!

„Predsjedniku svih građana“ takva politika nadobudnog političara i kalkulanta ni najmanje ne smeta, ni lično a ni politički! Naprotiv, daje mu mogućnost potpune rehabilitacije političke na novim parlamentarnim izborima, koji će biti onda kada za njih on sam procijeni da je spreman!

Da Vas podsetimo:  Da li se Hrvati i Srbi spore o — istom Dubrovniku!?

Sa povratkom Dritana iz SAD-a odnosno Vašingtona biće mnogo jasnija „politička realnost“ crnogorska, barem što se tiče „novog – starog“ premijera uz saglasnost stranih političkih moćnika, koji će ujedno tom podrškom omogućiti „predsjedniku svih građana“ politički povratak odnosno produžetak trajanja njegove vlasti-režima za još par godina ili cijeli mandat premijerski po završetku predsjedničkog!?

Tako nešto je sasvim logično i realno očekivati, barem sudeći po onome što se sada dešava na političkoj pizornici crnogorskoj. D(R)PS-ovi politički sateliti opet če biti aktivirani na mnogim ministarskim pozicijama, a premijer će biti konačno zadovoljan sa „novim“ mandatom najmanje do proljeća a onda opet uz pomoć D(R)PS-ovaca može se nadati mjestu ambasadora u SAD-u, što je izvjesno i politički sasvim opravdano kao cilj!? I početak nove diplomatske karijere za političke igre i potrebe stranih moćnika. Dakle, to bi bila kalkulacija Dritanova, makar što se tiče njegove političke karijere! Da li će je ostvariti veliko je pitanje, jer je mnogo protivničkih nogu od njegovih parlamentaraca i ostalih političara, koje će ga saplitati na svakom koraku?

Da li će politički scenarij ići navedenom putanjom, koja se da lako uočiti ili će ići malo dužom putanjom sasvim je svejedno. Dritan je odabrao svoj budući politički poziv i odradio je sve političke zadatke shodno dogovorima sa strane i uz podršku „predsjednika svih građana“ koji ga je mnogo zadužio za napredovanje na političkoj hijerarhji, a sve u duhu „zajam za vraćanje“!

Nekim političarima uvrede na ličnoj razini mnogo ne smetaju i sasvim ih lako zaboravljaju ili brišu shodno ličnim interesima i karijeri, koju neko od njih želi ostvariti, a pruža mu se takva mogućnost!

Dritan kao bivši vicepremijer i premijer ubrzo je shvatio igru velikih i moćnih igrača političara iz sjenke odnosno iza zavjesa! Izabrao je ono što mu lično godi, jer politika je i onako „vještina mogućeg“ odnosno „politika je kurva“!? A ko to ne zna ili neće da shvati ili prihvati onda je politički dobro nadrljao! Ne želeći da politički, a ni lično, nadrlja prihvatio se pragmatičnog i sebi unosnog karijernog, unaprijed zacrtanog, zadatka!

Dritana za premijera, ovoga puta, Milo neće na „bjanko čeku“ imenovati odnosno staviti svoj potpis!

Dritan ili Milo pitanje je veliko? Jedan od njih dvojice siguran je politički gubitnik na sljedećim parlamentarnim izborima, ma šta god da se bude dešavalo tokom pregovora i dogovora stare parlamentare većine i evropske majine!

A da li će se ponekada u crnogorskoj Skupštini čuti uzvici ili skandiranja poput: „lopove, lopove“, „bravo, kreteni“, „tebi, bitango“, to i nije više toliko mnogo „interesantno“, jer je već sve viđeno na političkoj pozornici crnogorskoj, pa nema se šta više ni ponuditi građanima Gore Crne!

autor:Dr Momčilo D. Pejović

izvor:https://www.in4s.net/

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime