U nedostatku perspektive, vanredno školovanje postaje izbor sve većeg broja ljudi

0
1058
Foto: pixabay.com

Vanredno školovanje je izbor sve većeg broja ljudi u Srbiji. Jedni se na ovaj korak odlučuju u želji za promenom zanimanja, dok drugi žele da nastave sa školovanjem tamo gde su se zaustavili. Loša ekonomska situacija, niske plate i mali broj radnih mesta najčešći su uzrok takve odluke.

Vanredno školovanje je omogućeno u svim školama u Srbiji. Ovaj vid edukacije nije besplatan, već se plaća u skladu sa cenovnikom škole. Podrazumeva odsustvovanje sa nastave, polaganje ispita u dogovorenim terminima, uz konsultacije sa profesorima, shodno nastavnom planu i programu. Uslov je da učenik ima navršenih 17 godina života i završenu najmanje osnovnu školu.

Prekvalifikacija i dokvalifikacija su najčešći odabir učenika koji se opredeljuju za vanredno školovanje. Prekvalifikacijom stepen obrazovanja ostaje isti, dok se obrazovni profil menja, a dokvalifikacijom polaznik ostaje na istom obrazovnom profilu, samo napreduje u stepenu obrazovanja. Prekvalifikacija i dokvalifikacija omogućavaju lakši pronalazak radnog mesta, napredovanje na poslu i veću platu.

Dokumentacija koja je potrebna za upis na vanredno školovanje:

 • Overene fotokopije svedočanstava svih završenih razreda,
 • Overena fotokopija diplome,
 • Original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih,
 • Overena fotokopija lične karte (ako je lična karta sa čipom treba da bude očitana),
 • Overena fotokopija vozačke dozvole (potrebna je za sledeće obrazovne profile: vozač motornih vozila, tehničar drumskog saobraćaja i instruktor vožnje).

Ako razmatrate mogućnost vanrednog školovanja, sigurno vas zanima koji su smerovi najperspektivniji za lak pronalazak radnog mesta i dobra primanja. Istražili smo za kojim zanimanjima postoji povećana potražnja:

Elektrotehničar računara

21. vek je era računara, stoga ne čudi činjenica da je profesija elektrotehničar računara jedna od najtraženijih. Posao elektrotehničara računara obuhvata servis i održavanje računara i svih njegovih komponenti, utvrđivanje i uklanjanje kvarova, zamenu delova itd. Pored rada na hardveru, elektrotehničar računara se bavi i softverima – instalira operativne sisteme, antivirus zaštitu, internet podešavanja, umrežavanje više računara. Mora poznavati programske jezike, merne instrumente i alate.

Elektrotehničari računara imaju nebrojene mogućnosti za izbor radnih mesta, jer se računari koriste svuda. Navešćemo neke od njih:

 • Samostalni servis računara,
 • Ovlašćeni servisi računara,
 • Prodaja računara i računarske opreme,
 • Sistem administrator,
 • IT podrška – održavanje računara u bilo kojoj firmi.

Vanrednim školovanjem ovaj smer će vam omogućiti brz pronalazak posla i dobru zaradu, jer ma koliko da znate o računarima, sa diplomom ćete imati status profesionalnog lica. Nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja imate i mogućnost nastavka školovanja na fakultetima elektrotehničke, tehničke i informatičke struke.

Vozač motornih vozila

Da Vas podsetimo:  UNS: Tužilaštvo da ne istražuje novinarske izvore

Ako volite vožnju, ovaj poziv je kao stvoren za vas. Vozač motornih vozila bavi se prevozom putnika i transportom robe, nadgleda utovar i istovar, zadužen je za dokumentaciju i održavanje vozila. Uvek mora biti upoznat sa stanjem na putevima, transportnim pravom i saobraćajnom psihologijom. Vozač motornih vozila obavlja odgovoran, zanimljiv i dinamičan posao.

Školovani vozač motornih vozila ima mnogo veće šanse za zaposlenje od amatera, jer mu diploma daje status profesionalca. Mogućnosti za zaposlenje vozača motornih vozila su brojne:

 • Može se zaposliti u svim preduzećima koja se bave prevozom putnika i robe,
 • Vozači su traženi u firmama koje poseduju sopstveni vozni park,
 • Na raspolaganju je i mogućnost samozaposlenja – otvaranja sopstvene transportne firme,
 • Kada navrši 21. godinu života vozač motornih vozila može polagati specijalizaciju za vozača instruktora i postati instruktor vožnje.

Školovanje za profil vozač motornih vozila podrazumeva opšteobrazovne i stručne predmete, kao i praktičnu nastavu. Tokom školovanja se kroz trening i obuku stiče dozvola za vožnju motornih vozila B i C kategorije. Nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja postoji mogućnost nastavka obrazovanja na višim školama ili fakultetu.

Automehaničar

Posao automehaničara uključuje kontrolu rada automobila i kamiona, utvrđivanje i otklanjanje kvarova. On mora dobro poznavati osnove rada motora, toplotne i hidraulične zakone i procese. Automehaničar vrši servis motornih vozila, u okviru kog proverava ispravnost i prilagođava delove, kako bi sprečio nastanak mogućih kvarova. U radu se služi ručnim i električnim alatima, dizalicama, brusilicama. Može biti specijalizovan za jednu vrstu vozila ili može da vrši servis i popravku svih tipova vozila.

Automehničar je perspektivno zanimanje, jer danas kuća koja ne poseduje automobil maltene i ne postoji. Mogućnosti za zaposlenje automehaničara:

 • Samostalna automehaničarska radnja,
 • Ovlašćeni servisi automobila,
 • Agencije za registraciju i tehnički pregled vozila,
 • Sva preduzeća koja se bave transportom robe ili imaju sopstveni vozni park.

Školovanje za smer automehaničara uključuje opšte, stručne predmete i neizostavnu praktičnu nastavu.

Kuvar

Da Vas podsetimo:  Afera eksponati! Bačene ljudske kosti na deponiju iz muzeja Bačke Palanke!

Ako se odlučite na vanredno školovanje kako biste dobili diplomu kuvara, imajte na umu da ovaj zanimljivi posao možete raditi sa trećim, četvrtim i petim stepenom stručne spreme. Zvanje za treći stepen je kuvar, za četvrti kulinarski tehničar, a za peti kuvar specijalista.

Kuvar se bavi pripremom namirnica i spremanjem jela svih vrsta. Zadužen je za poručivanje i skladištenje namirnica, sastavljanje jelovnika, određivanje vrste pripreme jela, dekorisanje. Zavisno od veličine objekta u kom radi, može biti raspoređen da vrši samo jednu vrstu zadatka. U većim objektima kuvari imaju pomoćnike, jer je protok gostiju veliki i jela moraju biti pripremljena u kratkom vremenskom roku.

Restorani i ugostiteljski objekti se stalno otvaraju, a profesionalni kuvari koji znaju i vole svoj posao su izuzetno traženi i odlično plaćeni. Postoji mogućnost zaposlenja u inostranstvu, naročito u letnjoj i zimskoj sezoni, u internacionalnim restoranima i na brodovima.

Nakon završene srednje škole, postoji i mogućnost studija na visokoj strukovnoj ugostiteljskoj školi, stoga je vanredno školovanje za ovaj perspektivni smer nešto što vredi razmotriti.

Vladan Medaković

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime