Vitalna uloga Dijaspore za opstanak Srbije

2
1364
Foto: montaža (koreni.rs)

Donacije Dijaspore već 50 godina imaju ključnu ulogu u namirenju deviznih platnih obaveza, kako bivše SFRJ tako i današnje Srbije.  Prema procenam Svetske Banke, tokom zadnjih 20 godina Dijaspora je godišnje slala rodbini u Srbiji između 7-15% zvaničnog BDPa Srbije, što je u proseku nominalnih (sadašnjih) $4 milijardi godišnje.  Ova suma se uglavnom odnosi na priliv deviznog keša formalnim finansijskim kanalima.  Međutim , prema procenama EU banaka, one gube potencijalnu proviziju na još toliko deviza iz Dijaspore, koje stiže u Srbiju neformalnim-privatnim kanalaima (kurirski, iz-džepa keš donacijama i zajmovima, direktnim keš investicijama, uvozom roba…).

EU studije procenjuju da narod u Srbiji kontinuirano drži u rezervi oko $ 14-17 milijardi deviznog keša.  Takođe , Narodna Banka (NBS), odkupom deviza od naroda, održava minimum $10 milijardi (trenutno oko $14 milijardi) zvaničnih deviznih rezervi, koje MMF zahteva za pokriće polugodišnjih međunarodnih platnih obaveza Srbije.  Ako je Srbija tokom zadnjih 20 godina imala oko $160 milijardi ukupnog inostranog platnog (i trgvinskog) deficita, odakle onda narodu tolika kontinuirana akumulacija deviznih rezervi?  Stoga možemo razložno proceniti da Dijaspora Srbiji nominalno godišnje daje oko $8 milijardi u devizama, čime se efektivno pokriva međunarodni platni deficit Srbije.

Gde su Dijasporini novci?

Ako je Dijaspora, samo u zadnjih 20 godina, Srbiji poklonila $160 milijardi deviznog keša.  Ako je su tom periodu, narod i država Srbija ukupno uzeli oko $50 milijardi banksterskih deviznih kredita.  Ako su u ovom periodu, režimske vlasti likvidacijom-privatizacijom društvene/državne imovine ostvarile neto prihod od oko $10 milijardi deviznog keša.  Onda je sasvim jasno da je Dijaspora absolutno najveći i najvažniji finansijer opstanka naroda i države Srbije.

Dakle , samo tokom zadnjih 20 godina režimske vlasti u Srbiji raspolagale su sa oko $220 milijardi deviznog keša.  Nažalost , ogroman priliv deviza iz Dijaspore uopšte nema efekta na razvoj privrede i blagostanje naroda Srbije.  U ovom periodu, režim je ostvario prosečni rast ekonomije Srbije, kojim ona neće ni kroz 30 godina dostići realni nivo proizvodnje iz 1990.  Gde se deo toliki novac?

Da Vas podsetimo:  Budućnost Srpske

Prema podacima međunarodnih organizacja, specijalizovanih za praćenje globalnih ilegalnih tokova novca, tokom proteklih 20 godina iz Srbije je u proseku godišnje ilegalnim kanalima izneto oko $3.5 milijardi deviznog keša.  To znači, od ukupno unetih $220 milijardi, oko $70 milijardi su strani investitori i povlašćena režimska-tajkunska klika kriminalno izneli na svoje off-shore   račune.  Preostalih $150 milijardi je uglavnom utrošeno na pokriće oko $120 milijardi hroničnog trgovinskog deficita Srbije, na devizne rezerva naroda/NBS, i na reprogamiranje i servisiranje dospelih inostranih kredita.  Evidentnono je kriminalnom tajkunskom-režimu na vlasti jedini cilj da što više i što pre pokrade i iznese iz Srbije.

Korumpirane režimske vlasti niti haju, niti znaju kakvu ekonmsku politiku i privredni-investicioni plan treba sprovesti za opstanak i razvoj Srbije.  Naprotiv , njima je u ličnom interesu održanje postojećeg ekonomskog sitema, koji većinu Naroda Srbije drži ispod nivoa normalne egzistencije.  Svako ko dođe u Srbiju čudom se čudi kako narod ovde uopšte opstaje, kada je osnovna-životna potrošačka korpa skuplja nego na Zapadu, a prosečni neto mesečni prihod 85% stanovnika je ispod $170 po glavi.

Režimski reket Dijaspore

Ovo održavanje očajnog ekonomskog stanja stanovništva, u stvari je zlonamerni reket kojim kriminalni režim kontinuirano iznuđuje devizne donacije Dijaspore za održanje gole egzistencije rodbine u Srbiji.  Glavna svrha režimske/NBS ekonomske i monetarne politike je forsirani otkupu deviza od stanovništva/Dijaspore.  Od tog deviznog priliva, kriminalna režimska klika puni svoje kofere i off-shore   račune, i obezbeđuje inostrane platne obaveze – čime grčevito brani svoj opstanak pred svojim globalnim gazdama.

Analize procenjuju da bi realni, ekonomski-opravdani kurs dinara trebao biti najmanje 170 RSD/$ a ne sadašnjih 100RSD/$.  Međutim , naspram iznuđene velike tržišne ponuda deviza stanovništva/Dijaspore, režim drži u opticaju veoma ograničenu količinu dinara, i time zlonamerno, veštački pumpa i održava ovu drastičnu precenjenost dinara.  Cilj stranih finansijera i režimske-tajkunske klike na vlasti u Srbiji je da odkupe devize od naroda/ Dijaspore po što nižim (dinarskim) cenama, za što profitabilniji i što lakši transfera svojih kriminalno-stečenih fondova iz Srbije.

Da Vas podsetimo:  RAZONODA NA GAZIVODAMA KAO ZAMENA ZA LETOVANjE

Šta se dešava sa $100 koje Dijaspora pošalje rodbini?  Prvo , za svoju neophodnu potrošnju narod proda tih $100 za dinare u menjacnicam (stranih banaka u Srbiji).  Međutim , umesto da dobije realnih 170 RSD/$, zbog veštački precenjenog kursa dinara, narod gubi 40% i dobije samo 100 RSD/$.  Znači $100 deviznog keša sad ima sistemski zlonamerno smanjenu realnu kupovnu moć od samo $60.

Drugo , režim onda porezuje potrošnju i tih $60 sa efektivnom stopom od oko 30% (PDV 20% + akcize + takse i globe + nameti…).  Ti porezi na potrošnju naroda pune 70% režimskog budžeta Srbije.  Znači povrh već deviznim kursom orobljenih $40, parazitski režim porezima uzima još $18, ostavljajući ti efektivnu kupovnu moć od samo $42.  Dakle od naših $100 u deviznom kesu – lopovski rezim, tajkuni-uvoznici, strani finansijeri su svojim sistemskim finansijskim reketom $58 sebi prisvojili.

Ovu sistematsku korupciju i reket empirijski vidimo kada uporedimo šta robe u SAD kupimo za efektivnih $90 ($100 minus 10% poreza na potrošnju) i šta sada te iste robe efektivno kupimo u Srbiji za naših $100 razmenjenih u dinare.

Od naroda odkupljenih deviznih $100 cirkuliše u finansijskom sistemu Srbije, koji je pod kontrolom stranih banaka.  Jedan deo tih deviznih $100 banke prodaju NBS da dopune svoje propisane dinarske keš rezerve novo-štampanim dinarima.  Drugi deo tih deviza banke prodaju (za dinare) uvoznicima roba, stranim investitorima i domaćim tajkunima za njihove inostrane platne transakcije.  Trećim delom banke kupuje obveznice države Srbije, sa prosečnim godišnjim prinosom od oko 3%.  Četvrtim delom banke interno konvertuju svoje dinarske profite u devize, za repatrijaciju svojim centralama u inostranstvu.  Ukratko , ova korumpirana režimska Srbija je postala kofa bez dna.

Šta bi bilo da Dijaspora sada zavrne slavinu?

Očigledno da su donacije Dijaspore vitalne za opstanak naroda.  Ali su one takođe i egzistencijalni izvor režimske inostrane platne likvidnosti i garant parazitskog opstanka režima.  Šta bi sada bilo da Dijaspora sada odjednom obustavi svoje donacije Srbiji?

Da Vas podsetimo:  Pobjednik

U roku od 6 meseci devizne rezerve NBS bi nestale.  Srozani kreditni rejting Srbije bi blokirao neophodne nove banksterske kredite.  Devizni kurs RSD bi višestruko dvalvirao.  A i onako mizerni stvarni BDP Srbije bi se survao na ispod 20% sadašnjeg.  Svaki pokušaj upumpavanja dinara u ekonomiju, u postojećem režimskom monetarno-finansijskom ustrojstvu, izazvao bi astronomsku hiperinflaciju i ponavljanje ekonomskog-društvenog haosa i sloma iz 1992-93.  Drugim rečima, bez novca Dijaspore ova parazitska-režimska Srbija bi za 6 meseci bankrotirala, i sva preostala državna imovina, teritorije, i preživeli Narod Srbije bi otišli na likvidaciju na međunarodnom aukcijskom dobošu.

Parazitski režim i te kako dobro razume koliko je Dijspora nužna za njegov opstanak, i zato čini sve u svojoj moći da spreči svaki pokušaj njenog izvornog samo-organizovanja.  Krajnje je vreme da se Dijaspora kolektivno osvesti, samo-organizuje i iz svojih redova izbaci podmetnute joj režimske komesare-politikante i “ovnove predvodnike”.  Dijaspora najzad mora uspostaviti svoje puno pravo glasa i ekonomski-društveni-politički status koji i priliči njenom vitalnom značaju za opstanak naroda i države Srbije.  Ako ništa drugo, za Dijasporu je to imperativ samo-poštovanja i očuvanja svog dostojanstva.

Jasno je da Dijaspora u svojim rukama drži absolutno najmoćniju finansijsku polugu za određivanje dalje sudbine naroda i države Srbije.  Ili će Dijaspora pasivno nastaviti da tom polugom održava tekuću velizdaju kriminalnog režima i sitema vlasti, sve do njihovog neminovnog konačnog uništenja Srbije.  U tom sučaju, Dijaspora će htela-nehtela snositi i ozbiljnu moralnu odgovornost za tu propast.  Ili će pak Dijaspora tom svojom moćnom finansijskom polugom pokrenuti mirnu, efikasnu, i konstruktivnu promenu veleizdajničkog režima i parazitskog sistema vlasti u Srbiji.  U ovom slučaju, Dijaspora se mora iz korena-izvorno organizovati, formulisati svoje zahteve i ciljeve, i razraditi strategiju i taktiku za realizaciju tih svojih ciljeva.

© Zoran Karaklajić

2 KOMENTARA

  1. Postovani S. Grkovicu,
    Sve je tacno sto kazete. Samo ste zaboravili jos veceg izdajnika V. Drskovica (SPO), koji je od Dijaspore najvise para i uzeo. Dijaspora ima preko 1500 nepovezanih organizacija i klubova, i svi odreda se dice svojom apoliticnoscu, sa fokusom aktivnosti na piknike, rostilje, igranke, pevaljke, sport… Cak i nekada politicki-kicmene patriotske organizacije (kao na pr. Srpska Narodna Odbrana, Srpski Nacionalni Savez, Cetnicki Pokret…) su svoje “Srbovanje” sveli na dokolicno kvazi-intelektualno politikanstvo i zabavu.

    Izdajnicki rezim u Srbiji ne dozvoljava politicki uticaj Dijaspore, jer je primorava da radi kroz monopol rezimskih Kurta/Murta partija. A ta saradnja se svodi na to da bahate vodje tih partija odreda zahtevaju da mi „tresnemo dzak para na sto, pa ce onda da pricamo“ Cak ni 1% ukupne Dijaspore ne glasa, jer rezim zahteva svake godine, dokaz drzavljanstva, novu registraciju a glasanje je moguce jedino u konzulatima/ambasadama Srbije. A i onako svi znamo da su rezimski izbori u Srbiji krajnje korumpirani i unapred predodredjeni.

    Glavni problem Dijaspore je nedostatak ideje/vizije vodilje – sta je njen zajednicki inters i sta hoce. Kad to prvo odredimo lako cemo se organizovati i pokrenuti. A ovaj esej ilistruje da Dijspora pre svega mora da odbrani svoj ekonomski interes i ne dozvoli da vise bude predmet bezocne eksploatacije i reketa izdajnickog lopovskog rezima. Ako MMF uvrce usi rezimu samo za kreditnu liniju od $1 milijarde (sa kamatom od 6%), sta bi onda mi iz Dijaspore mogli da diktiramo sa svojih godisnje-poklonjenih $8 milijardi?

  2. Postovani Gdine Janicu
    Svaka vam cast na vasem patriotizmu. ali, nezaobilazna je uloga srpske dijaspore u podrsci u stvaranju zabune i haosa devedesetih , kada su podrzavali srpske izdajnike S. Milosevica i V. Seselja. Kako su se udbasi sprdali sa pravljenjem Vojvoda i vojvodica , ziv sam svedok. Jako je tesko iz daljine bilo prepoznati udbine glumce i zato je od velike vaznosti da se opet ne ponovi ista greska . Srpska mentalna matrica je sastavljena od pokvarenjaka , polupokvarenjaka i postenih ljudi – ove zadnje treba traziti svecom. Ali, ima ih, hvala Bogu. Svaki drugi srbin , da je na Vucicevom mestu bio bi isti , gorka je istina . I zato, vi koji ste na izmaku snaga ne udarajte glavom u zid , cuvajte zdravlje i vasu medisku moc upotrebite da se uniste temelji te srpske nemoralnosti i obezduhovljenosti. A koji su to temelji, setite se sami. To je vasa prava zadaca , da radite za buducnost dece i omladine. Srusiti vekovnu tamnicu srpskog duha to je nas zajednicki zadatak.

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime