MINISTRU PROSVETE MLADENU ŠARČEVIĆU: Kako ste dopustili obrazovanje bez obraza (morala, etike)????

1
2012

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Nemanjina 22-26
B E O G R A D

Za ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, gospodina Mladena ŠarčevićaPoštovani ministre,

Kako ste nedavno dozvolili da se u naš obrazovni sistem provuku potpuno neprimereni i skaredni sadržaji uvijeni u masku navodnih obrazovnih paketa protiv seksualnog nasilja, obraćamo Vam se sa željom da nam odgovorite na nekoliko pitanja vezanih za ovu temu:

1.Da li su ovi „obrazovni paketi“već primenjeni u Vašim privatnim školama?Ako je odgovor potvrdan, molimo Vas da nam navedete kakvi su efekti njihove primene? Ako, pak, nisu, zašto nisu, ako stojite iza njihovih sadržaja?

2.S obzirom da verodostojnost i kvalitet svakog nastavnog sadržaja iz bilo koje oblasti najviše zavisi od profesionalnih kompentencija i referenci autora, pozivamo Vas da javno kažet ekoje su formalno-obrazovne kvalifikacije dr Ljiljane Bogavaci Dušice Popadić kao glavnih autorki ovih obrazovnih paketa, a potom redom svih autora koji su pripremali materijale za obrazovni paket za osnovnu i srednju školu?

3.U obrazovnom paketu za vrtiće (link OVDE), na strani 9. saznajemo da su psihološkinje Violeta VrceljOdri, Milana Jovićević i Dijana Kopunović iz Predškolske ustanove
„Naša radost“ iz Subotice, PILOTIRALE Bojanku sa decom uzrasta od 3 do 5 godina, a Dušica Popadić “ u najnovijem Saopštenju Incest Trauma Centra (link OVDE) potvrđuje povodom oba obrazovna paketa da je „62% ukupnog sadržaja je pilotirano u vrtićima, osnovnim i srednjim školama.“

S obzirom da su izrečene tvrdnje da su ovi obrazovni paketi„pilotirani“, odnosno već sprovedeni, testirani, ZAHTEVAMO:
– spisak SVIH ŠKOLA I VRTIĆA gde je taj obrazovni paket već testiran na deci i
– spisak svih prosvetnih radnika imenom i prezimenom koji su te pakete pilotirali.
Želimo da proverimo jesu li ove ustanove i prosvetni radnici imali saglasnost roditelja za takav eksperiment i da li su roditeljima predočeni sadržaji kojima će ti prosvetni radnici podučavati njihovu decu.

Da Vas podsetimo:  Šta je to "Zvezdina porodica" i kako se postaje "simbol srpstva"

4.U tekstu Blica od 19. 4. 2017. „Sporni priručnik o seksualnoj edukaciji dece na doradi, evo šta sve MINISTARSTVO TRAŽI DA SE PROMENI“ Vaše Ministarstvo tvrdi da je ovde „reč o materijalima koji su prisutni u evropskim obrazovnim sistemima i utemeljeni su u sve ono što je Srbija potvrdila potpisivanjem Konvencije Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja dece, i što je preuzela kao obavezu na osnovu odredbi „Lanzarot“ konvencije.

Zahtevamo odgovor od Vas da li ste pročitali ove „obrazovne pakete“ i da li ste uočili da pored teme zaštite od seksualnog nasilja oko 50% materijala promoviše homoseksualizam i pornografiju?

Da li ste svesni da su oni, kao takvi, upravo u suprotnosti sa Ustavom i zakonima Srbije, kao i sa međunarodnim sporazumima koje je i Srbija potpisala. Ovde se krši Ustav Republike Srbije, i to u članu 43, stav 5 (Roditelji i zakonski staraoci imaju pravo da svojoj deci obezbede versko i moralno obrazovanje u skladu sa svojim uverenjima.); članu 64, stav 1 (Deca uživaju ljudska prava primereno svom uzrastu i duševnoj zrelosti.); članu 64, stav 3 (Deca su zaštićena od psihičkog, fizičkog, ekonomskog i svakog drugog iskorišćavanja ili zloupotrebljavanja.); članu 65, stav 1(Roditelji imaju pravo i dužnost da izdržavaju, vaspitavaju i obrazuju svoju decu, i u tome su ravnopravni.). Materijali su u suprotnosti i sa Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima, član 26, stav 3(Roditelji imaju prvenstveno pravo da biraju vrstu obrazovanja za svoju decu.); sa Konvencijom o pravima deteta, član 14, stav 2 (Strane ugovornice će poštovatiprava i obaveze roditelja i, u određenim slučajevima zakonskih staratelja, radi usmeravanja deteta na ostvarivanje njegovog prava na način koji je u skladu s razvojnim sposobnostima deteta.); sa Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima, član 18, stav 4 (Države ugovornice ovog Pakta se obavezuju na poštovanje slobode roditelja, odnosno zakonskih staratelja, da obezbede versko i moralno vaspitanje svoje dece u skladu sa svojim ubeđenjima.).

Da Vas podsetimo:  U javnom sektoru najlošije plaćena lokalna administracija, najveće plate ima pokrajinska

5.Da li je neko od Vaših „eksperata“ uporedio način kako se ove teme predstavljaju u nekoj evropskoj zemlji sa perfidnim načinom kako je to Vaše ministarstvo serviralo našoj deci, roditeljima i nastavnicima?

Pošto, očigledno nije, navešćemo Vam primer iz Italije, takođe evropske zemlje.

Prema svedočenju majke Srpkinje koja živi tamo, prve časove o seksualnom obrazovanju učenici imaju tek od 5. razreda i to tri puta u trajanju od dva sata, što je ukupno šest sati za celu školsku godinu. Roditelji su o svakom predavanju bili detaljno obavešteni i pre početka i nakon završetka predavanja, odnosno, najpre su oni imali detaljno predavanje o svim sadržajima koji će njihovoj deci biti prezentovani. Psiholog stručnjak je sa decom tog uzrasta radila naročito na temi međusobnog poštovanja i reakcijama ponašanja u periodu puberteta, kao i o promeni organizma i tela usled jakog dejstva hormona. Objašnjeno im je i kako nastaju deca, ali potpuno u granicama normale. Deci je predočeno da ne treba rano da imaju seksualne odnose, da poštuju sebe, svoje telo i svoju intimnost. Najviše se radilo na temi o promeni ponašanja u pubertetu kada deca dolaze u konflikte sa roditeljima, sa društvom u školi i dr. i kako održati međusobno razumevanje. Majka zaključuje da je deci prezentovano sve ono što je moralno, korisno i normalno, pitajući se šta se dešava sa Srbijom kada neko može da dozvoli jedan tako okrutan program!

6.U tekstu Blica od 19. 4. 2017. „Sporni priručnik o seksualnoj edukaciji dece na doradi, evo šta sve MINISTARSTVO TRAŽI DA SE PROMENI“ Vaše Ministarstvo navodi: „Nažalost, svedoci smo raznih oblika nasilja nad decom, incesta, pedofilije, sve većeg broja maloletničkih trudnoća, prekida trudnoća sa trajnim posledicama. Stoga, kada govorimo o obrazovnim paketima, moramo imati u vidu važnost njihovog cilja, a to je prevencija i zaštita dece od nasilja“.

  • Zahtevamo da nam odgovorite na pitanje kako ćete nevine dečje duše, koje nisu imale dodira sa seksualnim nasiljem, zaštiti od istog kada ih kroz razvratne sadržaje ovih paketa upravo izlažete seksualnom nasilju?
  • Kako ćete ih zaštiti od pedofilije ako se dogodi da se nastavnik, koji predaje ovu materiju, zanese i pokaže učenicima praktično kako se izvodi francuski poljubac ili neka od seksualnih tehnika, koje su u paketu za srednju školu do tančina objašnjene?
Da Vas podsetimo:  Kako je Srbija pomogla ambasadoru Hilu da se oseća kao okupacioni upravnik

7.I na kraju pitamo Vas da li znate šta znače osnovni pojmovi koji Vaše ministarstvo simbolišu, reči OBRAZOVANjE I VASPITANjE?

Objasnićemo Vam!

Etimologija ovih reči potiče iz staroslovenskog jezika i nosi u sebi stara nataložena značenja.

Obrazovanje ne znači samo sticanje znanja u toku školovanja i sakupljanje informacija, već ima duboko moralni smisao čuvanja obraza. Narod nikada nije zaboravio u svom jeziku to duboko etičko značenje obraza („obraza mi!“ ili „čovek bez obraza“, „gde ti je obraz“, „bezobrazan je“, itd), što znači organsku vezu između obrazovanja i etike, obrazovanja i duhovnog života uopšte.

„Pitanje“ je staroslovenska reč koja znači „hraniti“, pa zato i reč vaspitanje znači „nahraniti“ dete moralom, duhovnošću – obrazovati.

Shodno tome, vaspitač je taj koji hrani dečju dušu svim dobrim, pozitivnim etičkim načelima, učitelj ih, takođe, tome uči, a nastavnik nastavlja ovu tradiciju.

Da li ovi „obrazovni paketi“ mogu da nahrane duše naše dece, gospodine ministre?

KAKO STE DOZVOLILI DA U OBRAZOVANjE PRODRU SADRŽAJI BEZ MORALA I ETIKE – JEDNOM REČJU „OBRAZA“?

TIME STE MINISTARSTVO PROSVETE BUKVALNO SAMOUKINULI, PONIŠTILI I OBESMISLILI!

Porodični ljudi Srbije

getosrbija.wordpress.com

1 KOMENTAR

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime