Prigovor RIK-u: Vučić ne može da bude predsednički kandidat zbog “Jezive istine“

1
1137

„Aleksandar VUČIĆ, i kao prvi potpredsednik Vlade i kao njen predsednik, prihvata neustavno proklamovanu tzv. državu «Kosova» za samostalnu i nezavisnu državu prema toj Rezoluciji i Briselskom sporazumu. On svim svojim delima prihvata predaju (kapitulaciju) Republike.“

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Bulevar Kralja Aleksandra br. 13

11000 Beograd

Dostavlja se preko epošte:

Generalnom sekretaru: za svakog narodnog poslanika

sekretar@parlament.rs

Sredstvima javnog obaveštavanja – javnosti preko interneta

ljubomir-grujic-izbori8-s
Ljubomir Grujić

Predmet: Prigovor na rešenje Izborne komisije (02 Broj 013-76/17 od 05.03.2017) o prihvatanju kandidature Aleksandra VUČIĆA za predsednika Republike Srbije

U skladu s Pravnim lekom Rešenja Izborne Komisije (02 Broj 013-76/17 od 05.03.2017, DODATAK 1) o prihvatanju kandidature Aleksandra VUČIĆA za predsednika Republike Srbije podnosim

P R I G O V O R

na rešenje Izborne komisije (02 Broj 013-76/17 od 05.03.2017) o prihvatanju kandidature Aleksandra VUČIĆA za predsednika Republike Srbije

zato što

Aleksandar Vučić ne može da bude kandidat za predsednika Republike Srbije jer:

Nije poslovno sposobno lice te ne ispunjava zakonski uslov da bude kandidat za predsednika Republike Srbije:

Pravo da bira predsednika Republike i da bude biran za predsednika Republike ima svaki punoletan i poslovno sposoban državljanin Republike Srbije (u daljem tekstu: birač).
Član 2 Zakona o izboru predsednika Republike

Ako bi se desilo da ovaj Prigovor bude odbijen i Aleksandar Vučić dobije najveću podršku birača on ne bi mogao da stupi na dužnost predsednika Republike Srbije jer ne može da položi verodostojnu, vernu, istinitu predsedničku zakletvu:

“ Zaklinjem se da ću sve svoje snage posvetiti očuvanju suverenosti i celine teritorije Republike Srbije, uključujući i Kosovo i Metohiju kao njen sastavni deo, kao i ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava i sloboda, poštovanju i odbrani Ustava i zakona, očuvanju mira i blagostanja svih građana Republike Srbije i da ću savesno i odgovorno ispunjavati sve svoje dužnosti.“
3 stav člana 114 Ustava

K R A T K O O B R A Z L O Ž E NJ E

Aleksandar Vučić nije poslovno sposobno lice jer je rukovodio, koristio ugled, uticaj, autoritet, državna ovlašćenja i prava prvog potpredsednika i predsednika Vlade da se sprovedu sledeće neposlovne odluke, neposlovna rešenja:

Razne strane investicije za koje se od naroda kriju uslovi pod kojima su one dobijene i s kojim obavezama države i naroda, a koje nisu omogućili za stvaranje našeg razvoja domaće proizvodnje, već uglavnom za bogaćenje stranih investitora.

Razni strani krediti kojima je enormno povećana naša zaduženost, za koje se od naroda kriju uslovi pod kojima su oni dobijeni i s kojim obavezama države i naroda, i to bez stvaranja našeg razvoja domaće proizvodnje.

Strane kredite je koristio da strane firme dobiju i vode poslove u našoj zemlji uprkos tome što imamo svetski poznate stručnjake i radnike za izvođenje tih poslova (da spomenem samo naše građevince), čime je višestruko oštetio državu, narod, privredu, i školstvo negirajući vrednost naših ljudi školovanih u Srbiji i time i na ovaj način iskazao svoju poslovnu nesposobnost.

Od naroda se krije istina na šta su potrošena dobijena finansijska sredstva.

Rezolucija Narodne skupštine od 13/01/2013 donete na energičan njegov zahtev kojom je domaća vlast utemeljena na Ustavu Republike Srbije zamenjena šiptarskom vlašću uspostavljenom mimo Ustava Republike Srbije što je izrazit primer njegove protivustavne i krivične neposlovnosti.

Briselski sporazumi kojima su sloboda (življenja, stanovanja, kretanja, školovanja, suđenja, verosipovesti, trgovine,…) srbskog i ostalog nealbanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji; kojima su postojbina Kosovo i Metohija, sa svim svojim prirodnim bogatstvima na i u zemlji od neprocenjive ekonomske, finansijske i privredne vrednosti; kojima su sve od neprocenjive vrednosti srbske nacione kulturne i duhovne vrednostie predate u nemislot Šiptarima i njihovoj terorističkoj vlasti, što je zastrašujući primer njegove protivustavne i krivične neposlovnosti.

Briselski sporazumi kojima je srušena teritorijalna, privredna, komunikacijska, saobraćajna, odbranbena, zdravstvena pravna i sudska, industrijska, energetska, … , jedinstvenost Republike Srbije da bi ona bila zamenjena sramninm getooima nazvanim Zajednica srpskih opština i srbskim enklavama, š to dokazuje njegovu ptopuno rušilačku protivustavnu i krivičnu poslovnu nesposobnost.

Sramno angažovanje za njegovog savetnika pod, za naše uslove nepojmljivo visokom finansijskom nagradom, Toni Blera jednog od vodećih svetskih državnika u stvaranju i širenju lažne propagande radi demonizovanja Srbskog naroda i Srbije , bez ikakve pozitivnog efekta za Srbiju i Srbski narod, što je takođe jedan njegov potpun poslovni fijasko.

Plaćanje (od čijih para, je li to od uzetih kredita?) za učešće na Konferenciji drugog svetskog vođe Uilijama Bila Klintona u organizovanju i širenju mržnje protiv Srbskog naroda i Srbije i nametanju lažne optužbe da smo genocidan narod i da smo izvršili genocid u Srebrenici (nad muslimanskim – Bošnjačkim narodom u većini srbskog porekla) u njegovom pokušaju dodvoravanja Klintonovima radi čega se javno izvinjavao Klintonu (za šta ga je ovaj nagradio tapšanjem po leđima) čime je opet naneo višestruku štetu Srbskom narodu i Srbiji i učinio krivično delo ponižavanja naroda i države; zar je to iskaz poslovne sposobnosti, ne nije, već je eklatantan primer ulizičke poslovne nesposobnosti.

Da Vas podsetimo:  Predsednikovo podnošenje prijave protiv samog sebe - ozbiljan krivični igrokaz

On dobija podršku stranih Vlada da bude predsednik Republike zadovoljavajući njihove zahteve sprovodeći protivustavna delovanja i izvršavajući krivična dela što dokazuje njegovu duboku poslovnu nesposobnost da vodi Republiku Srbiju.

Aleksandar Vučić je učinio veliki broj protivustavnih i krivičnih dela. Na primer:

suprotno Ustavu (stav 1 člana 2 Ustava) samovoljno uzima suverenost od naroda, što je krivično delo (Tačka (1) člana 330 Krivičnog zakonika),

uništava suverenost, nezavisnost i bezbednost Republike Srbije suprotno Ustavu (Tačka 1 člana 97 Ustava), što je krivično delo (članovi 305 i 314 Krivičnog zakonika),

na protivustavan način dovodi Srbiju u položaj podčinjenosti i zavisnosti od šiptarske vlasti na Kosovu i Metohiji, što je krivično delo (član 305 Krivičnog zakonika),

priznaje i prihvata predaju Srbije na Kosovu i Metohiji, što je krivično delo (član 306 Krivičnog zakonika),

uzurpira vlast mimo volje naroda kršeći Ustav (stav 2 člana 2 Ustava), što je krivično delo (Tačka (1) člana 330 Krivičnog zakonika),

suprotno Ustavu (stav 1 člana 3 Ustava) ukida vladavinu prava, koja je jedna od osnova Republike Srbije, što je krivično delo (tačka (1) člana 308 Krivičnog zakonika),

se ne povinuje Ustavu i deluje suprotno Ustavu (stav 2 člana 3 Ustava) uspostavljajući svoje samovlašće, što je krivično delo (Tačka (1) člana 330 Krivičnog zakonika),

ruši Republiku Srbiju kao državu zasnovanu na vladavini prava, socijalnoj pravdi, načelima građanske demokratije, ljudskim i manjinskim pravima i slobodama i pripadnosti evropskim načelima i vrednostima (član 1 Ustava), dovode Srbiju u stanje podčinjenosti te deluju suprotno Ustavu, što je krivično delo (članovi 305 i 314 Krivičnog zakonika)

na protivustavan način otcepljuje Kosovo i Metohiju od ostalog dela Srbije, što je krivično delo (član 307 Krivičnog zakonika),

ruši teritorijalnu celovitost Republike Srbije suprotno Ustavu (stav 1 člana 8 i tačka 1 člana 97 Ustava), što je krivično delo (član 307 Krivičnog zakonika),

ruši teritorijalnu organizaciju Republike Srbije nasuprot Ustavu ( tačka 3 člana 97 Ustava), što je krivično delo (član 307 Krivičnog zakonika),

menja granice Republike Srbije suprotno Ustavu (stav 2 člana 8 Ustava), što je krivično delo (članovi 307 i 308 Krivičnog zakonika),

uništava ljudska prava i slobode suprotno Ustavu (članovi 18 – 20, 27 i tačka 2 člana 97 Ustava), što je krivično delo (tačka (1) člana 128 Krivičnog zakonika),

uništava ljudsko dostojanstvo (svih državljana R. Srbije koji poštuju Ustav) i time krše Ustav (stav 1 člana 23 Ustava), što je krivično delo (Tačka (1) člana 137 Krivičnog zakonika),

ruši jedinstvenost pravnog sistema R. Srbije protivno Ustavu (stav 1 člana 4 i stav 1 člana 194 Ustava), što je krivično delo (član 308 Krivičnog zakonika),

uništava jedinstvenost sudske vlasti u R. Srbiji suprotno Ustavu (stav 1 člana 142 Ustava), ), što je krivično delo (član 308 Krivičnog zakonika),

ukida jedinstvenost tržišta, pravnog položaja privrednih subjekata, sistema obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti, robne razmene; monetarnog, bankarskog, deviznog i carinskog sistema; poreskog sistema u R. Srbiji odbacujući Ustav (tačka 6 člana 97 Ustava), što je krivično delo (član 308 Krivičnog zakonika),

ograničava slobodu kretanja suprotno Ustavu (član 39 Ustava). To je krivično delo (tačke (1) članova 132 i 133 Krivičnog zakonika),

ugrožava ustavno uređenje i bezbednost Srbije u toku vršenja svojih vrhovnih državnih dužnosti, što je krivično delo (članovi 308 i 314 Krivičnog zakonika),

čini grupu koja vrši krivična dela iz članova 305 – 307 Krivičnog zakonika, što je krivično delo (tačke (1) članova 319 i 320 Krivičnog zakonika),

samovlasno je prisvoji pravo da odlučuje o protivustavnom vođenju naroda i države suprotno Ustavu (stav 2 Člana 2 i stav 4 člana 5 Ustava), što je krivično delo (tačka (1) člana 330 Krivičnog zakonika),

koristi svoje službene položaje da dobija podršku iz Evropske Unije čime sebi pribavljaju koristi i privilegije koje dobijaju zauzimanjem vrhovnih državnih položaja uprkos izgubljenog legitimiteta za to, što je krivično delo (tačka (1) člana 359 Krivičnog zakonika),

Da Vas podsetimo:  Argumenti Slobodana Jovanovića za većinski izborni sistem

nesavesno obavlja vrhovne državne dužnosti kršenjem Ustava, što je krivično delo (tačka (1) člana 361 Krivičnog zakonika),

korišćenjem moći sile koja proističe iz vrhovnih državnih položaja koje vrše pokušavaju da promene ustavno uređenje Srbije, što je krivično delo (član 308 Krivičnog zakonika).

Na osnovu Rezolucije, suprotno Ustavu, Aleksandar Vučić:

je prihvatio i nasilnim putem sprovodi Briselski sporazum, koji je protivustavan (javni dokaz njegove protivustavnosti je dat u Dodatku D9) i zato je ništavan i nevažeći (stavovi 2 – 4 člana 194 Ustava), čime silom koja proističe iz vrhovnih državnih položaja pokušavaju da promene ustavno uređenje Srbije, što je krivično delo (član 308 Krivičnog zakonika),

je, na osnovu Rezolucije Narodne skupštine donete pod njegovim uticajem i iz nje prihvaćenog Briselskog sporazuma pod njegovim rukovodstvom, odbacujući Ustav, prihvatio i podržava izbore koje organizuje šiptarska okupacijska vlast, a ne Republika Srbija, i vrši prisilu nad Srbima zaposlenim u državnoj službi R. Srbije, pod pretnjama, da moraju s porodicama da učestvuju na izborima, što su krivična dela (članovi 155, 308, 319, i 359 Krivičnog zakonika).

Uprkos izjavama Predsednika Republike Tomislava Nikolića da Republika Srbija nije priznala i neće da prizna nelegitimnu okupacijsku organizaciju i nelegitimne okupatorske institucije koje je stvorila OVK uz podršku KFOR-a i EULEKS-a, da Republika Srbija nije priznala i neće da prizna od njih proklamovanu tzv. državu koju nazivaju «Kosova» na Kosovu i Metohiji, Aleksandar Vučić deluje suprotno tome, odnosno suprotno Ustavu i narodnom nasleđu.

Međutim, Aleksandar VUČIĆ, i kao prvi potpredsednik Vlade i kao njen predsednik, prihvata neustavno proklamovanu tzv. državu «Kosova» za samostalnu i nezavisnu državu prema toj Rezoluciji i Briselskom sporazumu. On svim svojim delima prihvata predaju (kapitulaciju) Republike. To su krivična dela (članovi 305 – 308, 314, 319, 330 , 359 i 361 Krivičnog zakonika).
Time deluje suprotno Ustavu produbljujući svoja protivustavna delovanja i krivična dela navedena pod 1) do 24) . To proširuje i svojim sledećim protivustavnim i krivičnim delima:

Ukida Privremenu Skupštinu Kosova i Metohije osnovanu na osnovu Ustava R. Srbije (članovi 176, 177, 179, 180, 182 – 185 Ustava), što predstavlja predaju (kapitulaciju države). To je krivično delo (članovi 155, 306, 308 Krivičnog zakonika).

Oduzima izborno pravo državljanima R. Srbije suprotno Ustavu (članovi 1, 3 i 52 Ustava), što je krivično delo (članovi 155, 159 Krivičnog zakonika).

Nasilno ih prinuđuje da učestvuju na izborima koje ne organizuje R. Srbija suprotno Ustavu (član 52 Ustava) čime nanose teške patnje Srbima, a da bi dobili priznanja iz EU, što je krivično delo (tačka (2) člana 137 Krivičnog zakonika).

Prisiljava ih da prihvate šiptarsku okupacijsku vlast za legitimnu. Time prihvata predaju Srbije i Srbe proganjaju iz države R. Srbije suprotno Ustavu (stav 2 člana 38 i Tačka 2 člana 97 Ustava), što je krivično delo (članovi 306, 370, 371 i 387 Krivičnog zakonika).

Ne pomaže Srbima na Kosovu i Metohiji koji su podvrgnuti stalnoj opasnosti po život. To je krivično delo (tačka (1) člana 127 Krivičnog zakonika).

Primorava Srbe na Kosovu i Metohiji da se odreknu prava čoveka garantovana Ustavom i zakonom, što je krivično delo (tačka (1) člana 128 Krivičnog zakonika),

Gura Srbe u bespomoćan položaj opasan po život suprotno Ustavu (stav 1 člana 34 Ustava), koji dovodi Srbe u položaj da se prinudno iseljavaju s Kosova i Metohije, što je krivično delo (član 371 Krivičnog zakonika).

Dovodi Srbe u ropski položaj ili u položaj sličan ropskom što je zabranjeno Ustavom (stav 1 člana 26 Ustava), koji dovodi do istrebljenja Srba na Kosovu i Metohiji, što je krivično delo (članovi 370, 371 i 390 Krivičnog zakonika).

Prisiljava Srbe da se odreknu privrednog, carinskog, pravnog i školskog sistema R. Srbije i da prihvate šiptarski okupacijski sitem, čime krše Ustav (član 18 i tačka 6 člana 97 Ustava), što je krivično delo (tačka (1) člana 135 Krivičnog zakonika).

Sprovod diskriminaciju nad Srbima koji poštuju Ustav R. Srbije na Kosovu i Metohiji suprotno Ustavu (član 21 Ustava), što je krivično delo (članovi 135 i 137 Krivičnog zakonika).

Vređaju državljane R. Srbije koji poštuju Ustav, što je krivično delo (član 137 i tačka (1) člana 170 Krivičnog zakonika).

Da Vas podsetimo:  Milko Drobnjaković: Putokaz patriotskoj opoziciji

Aleksandar Vučić je svojim protivustavnim delovanjima i krivičnim delima duboko kršio i pogazio, obezvredio svoju zakletvu člana Vlade, koja glasi:
Zaklinjem se na odanost Republici Srbiji i svojom čašću obavezujem da ću poštovati Ustav i zakon, da ću dužnost člana Vlade vršiti savesno, odgovorno i predano i biti posvećen očuvanju Kosova i Metohije unutar Republike Srbije.
Član 5 Zakona o izmenama i dopuna Zakona o Vladi

Svojim omalovažavljnjem, nipodaštavnjem i odbacivanjem ove svoje javno date svečane zakletve on je izgubio svaku mogućnost da položi vernu, istinitu, odanu predsedničku zakletvu, na poćetku ovog teksta citiranu. Zato on ne bi mogao da stupi na dužnost, ne bi moga da preuzme funkcije i nadležnost predsednika Republike Srbije.

Z A K LJ U Č A K

Ovaj kratak pregled (napisan na brzinu jer je njegova prijava podneta u nedelju, a rok za prigovor je samo 24 časa da bi se onemogućilo dostavljanje detaljnijeg prigovora) pokazuje:

Aleksandar Vučić nije poslovno sposobno lice. Ne ispunjava zakonski uslov da bude kandidat za predsednika Republike Srbije.

Aleksandar Vučić ne bi mogao da stupi na dužnost, ne bi mogao da preuzme funkcije predsednika Republike Srbije ako bi uprkos svemu navedenom pod 1 bio izabrani kandidat, jer ne može da položi vernu, istinitu, odanu predsedničku zakletvu.

Republička izborna komisija kao državni organ posebno obavezan da poštuje Ustav i zakon, ako nije odlučna da uspostavlja vlast mimo Ustava i zakona, je dužna da povučei poništi svoje rešenje 02 Broj 013-76/17 od 05.03.2017, DODATAK 1, o prihvatanju kandidature Aleksandra VUČIĆA za predsednika Republike.

Napomena: Izvinjavam se Republičkoj izbornoj komisiji i svakom čitaocu za neispravljene eventualne štamparske greške. Žurim da ovo dostavim Komisiji, koja nije objavila ni u koliko sati je donela rešenje ni u koliko je sati ono objavljeno za javnost, te ne znam kada ističe rok od 24 časa.
6. mart. 2017. godine

Dr Ljubomir T. Grujić,
redovni profesor u penziji
Džona Kenedija 31/15
11070 Beograd
lyubomirtgruyitch@gmail.com
http://www.ssssseternal.org

DODATAK 1:
U skladu sa članom 8. Zakona o izboru predsednika Republike („Službeni glasnik RS“, br. 111/07 i 104/09 – dr. zakon) i shodno članu 45. stav 1. Zakona o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS“, br. 35/00, 57/03 – odluka US, 72/03 – dr. zakon, 18/04, 85/05 – dr. zakon, 101/05 – dr. zakon, 104/09 – dr. zakon, 28/11 – odluka US i 36/11),
Republička izborna komisija, na sednici održanoj 5. marta 2017. godine, donela je

R E Š E NJ E

PROGLAŠAVA SE Aleksandar Vučić, diplomirani pravnik iz Beograda, za kandidata za predsednika Republike na izborima raspisanim za 2. april 2017. godine, na predlog Koalicije: Aleksandar Vučić – Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije – Ivica Dačić, Socijaldemokratska partija Srbije – Rasim Ljajić, Jedinstvena Srbija – Dragan Marković Palma, Partija ujedinjenih penzionera Srbije – Milan Krkobabić, Pokret socijalista – Aleksandar Vulin, Srpski pokret obnove – Vuk Drašković, Pokret SNAGA SRBIJE – BK – Bogoljub Karić, Savez vojvođanskih Mađara-Vajdasági Magyar Szövetség – Ištvan Pastor.

O b r a z l o ž e nj e

Republička izborna komisija je utvrdila da je ovlašćeno lice u ime Koalicije: Aleksandar Vučić – Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije – Ivica Dačić, Socijaldemokratska partija Srbije – Rasim LJajić, Jedinstvena Srbija – Dragan Marković Palma, Partija ujedinjenih penzionera Srbije – Milan Krkobabić, Pokret socijalista – Aleksandar Vulin, Srpski pokret obnove – Vuk Drašković, Pokret SNAGA SRBIJE – BK – Bogoljub Karić, Savez vojvođanskih Mađara-Vajdasági Magyar Szövetség – Ištvan Pastor, kao predlagača kandidata za predsednika Republike, u skladu sa zakonom 4. marta 2017. godine podnelo blagovremen i potpun predlog kandidata za predsednika Republike i svu propisanu dokumentaciju.
Uz predlog kandidata je, u skladu sa članom 10. stav 1. Zakona o izboru predsednika, podneto ukupno 56.516 pravno valjanih overenih izjava birača da podržavaju predlog kandidata.
U skladu sa navedenim, Republička izborna komisija je donela odluku kao u dispozitivu ovog rešenja.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rešenja može se podneti prigovor Republičkoj izbornoj komisiji u roku od 24 časa od časa donošenja Rešenja.
02 Broj 013-76/17
U Beogradu, 5. marta 2017. godine
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA
PREDSEDNIK
Vladimir Dimitrijević

www.kmnovine.com

1 KOMENTAR

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime