Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (13)

8
10062

Vojni vrh na čelu prevare – 13. deo

Od majstora mehaničara do Zamenika Načelnika Generalštaba

Knjiga “Pad noćnog sokola” trebala je da posluži isključivo u cilju afirmacije uspeha bivšeg 3.rd PVO ,250.rbr PVO, Vojske Srbije i Ministarstva odbrane. Izdavač knjige je Medija centar “Odbrana”,autor pukovnik Slaviša Golubović zaposlen u vojnoobaveštajnoj agenciji Ministarstva Odbrane. Stručni recenzent knjige je Jovica Draganić,penzionisani general-potpukovnik,bivši zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije.

Ja sam ratni zamenik komandanta 3.rd PVO,potpukovnik Đorđe Aničić, jedini oficir u komandi diviziona sa raketnog sistema S-125M1 „NEVA. Ostali su sa drugih raketnih sistema i nisu poznavali raketnu tehniku. Kao član borbene posluge koja je oborila F-117A jedini nisam unapređen u viši čin,sa odličnom ratnom ocenom koga je odlikovao predsednik Republike Srbije ratnim odlikovanjem. Oficir čija je jedinica ratovala svih 78 dana rata,imala uspeha na ratištu (oborila F-117A i F-16CG sa materijalnim dokazima) i donela orden Narodnog Heroja 250.rbr PVO. Kao rukovaoc gađanja proveo sam preko 750 sati na borbenom dežurstvu u stanici za vođenje raketa u borbi sa NATO avijacijom u vazduhu. Posle rata mimo Zakona o Vojsci smenjen sam sa dužnosti i postavljen na formacijsko mesto nižeg čina. Skinut sam sa spiska za školovanje ratnih oficira. Ko se to i zašto igrao sa oficirom? Država me kaznila što sam je branio!

А onda 17,5 godina posle rata doživeo sam novo poniženje. U knjizi je falsifikovan:

 1. Moj popodnevni rad 27marta 1999.godine
 2. Proglašen sam neodgovornim i stavljan na mesta gde uopšte nisam bio;
 3. Moje ideje i radnje koje sam preduzimao pripisivane su drugim licima;
 4. Negirana su ratna vojna dokumenta i izveštaji;
 5. Kao rukovalac gađanja proglašen sam drugim pomoćnikom rukovaoca gađanja koji ne postoji u Uputstvu za borbeni rad,što znači da nisam član borbene posluge koja je oborila Stelt;
 6. Prekrojen je tok borbenog rada prilikom obaranja F-117A.

Četvrta prevara. DRUGI DEO: Ko komanduje borbenom poslugom za vreme obaranja F-117A?

KAKO JE OBOREN F-117A?- šta kažu akteri događaja u knjizi,a šta u drugim prilikama?

U prošlom nastavku videli smo šta su rekli Dani Zoltan, Boris Stoimenov i Senad Muminović. Da vidimo šta kažu Darko Nikolić,Dejan Tiosavljević i Dragan Matić.

DARKO NIKOLIĆ

Na stranici 84 i 85 knjige u svojoj izjavi kaže:

Citiram:…”Ubrzo Dani komanduje:”Azimut 195,daljina 16,traži”…(Senad) gura točkiće azimuta i daljine”od sebe” i komanduje:”Ručno prati”.Operatori (Deks i Matić) ne vide cilj na pokazivačima UK-33. Dani komanduje:” Prekini traženje”. Uključujem ekvivalent i “skidam” visoki. Posle 10-15 sekundi Dani ponovo komanduje, ovaj put: “Azimut 215 daljina 14 traži”. Ponavljam sa Senadom ceo postupak uz iste manifestacije i sa istim krajnjim rezultatom. Ne uspevamo da uhvatimo cilj na praćenje. Prošlo je novih 5-6 sekundi Dani ponovo komanduje:”Azimut 235,daljina 13 traži,”….U tom trenutku potpukovnik Aničić govori:”Gasi,gasi…”ili “Isključi,isključi”i još nešto,ali nisam siguran šta,jer sam bio potpuno koncentrisan da nađemo cilj koji je bio udaljen skoro 12 km od nas. Postupajući po Danijevoj komandi ponovo uključujem visoki i antenu…”

Prilog br.1. str.84-izjava Darka Nikolića

Prilog br.2. str.85-izjava Darka Nikolića

Zapanjuje činjenica kako se posle 17,5 godina “seća” potporučnik azimuta i daljina traženja, a ne seća se gde sedimo vojnik i ja po radnim mestima i šta ko komanduje. Naravno da azimuti nisu tačni (TAČNO je: prvi pokušaj traženja, azimut 210, drugi pokušaj azimut 230 i treći pokušaj azimut 240).  Bilo bi vrlo interesantno testirati njegovo pamćenje i u drugim situacijama. Kako je “zaboravio” da baš njemu i Senadu Muminoviću iza leđa stoji Boris Stoimenov. U dosadašnjim nastavcima videli smo,da se samoinicijativno igrao sa rampama, prekidačima i raketama ne izveštavajući nikog,kršeći Pravilo gađanja i Uputstvo za borbeni rad. Obmanjujući struku i javnost o broju raketa na prvoj lansirnoj rampi (LR) Iz izjave vidimo da je počeo da radi i ono što mu niko nije komandovao. Pođimo redom:

U prvom pokušaju Senad Muminović nije uopšte video cilj na svojim ekranima,a kamoli da je gurajući točkiće pokušavao da ga preda na praćenje operatorima komandom “Ručno prati”. Sledi nova laž. Ukrštajući izjave Dani Zoltana i Nikolića u fazi traženja i navođenja na cilj sam Dani, nije, niti kaže da je komandovao “Prekini traženje”u oba neuspela pokušaja. Čak i da jeste na tu komandu Nikolić je morao da prekidač ANTENA-EKVIVALENT” postavi u “EKVIVALENT” a ne da skine i “VISOKI NAPON”. Baš je nedisciplinovan potporučnik Nikolić, opet je uradio nešto što mu Dani nije naredio. Ovaj put se zaigrao prekidačima. Pa ko mu je onda komandovao da skine visoki sa predajnika nišanskog radara? Zna on da sam mu to ja naredio prvo “EKVIVALENT”,a kad nije to uradio onda par sekundi posle “SKIDAJ VISOKI” vičući na njega. To su potpuno dve različite stvari i drugačije komande u fizičkom smislu.  Kao školarac bez ikakvog raketaškog iskustva nije imao pojima u čemu je suština tih komandi,a kamoli da postupi u duhu naknadno izmenjenog Pravilo gađanja.

Da Vas podsetimo:  Postizborna kriza vlasti i krah „fikus“ opozicije

Za drugi pokušaj kaže da je identičan prvom što ukazuje na ponovnu laž..Daljom analizom njegove izjave uočava se nova glupost i neznanje. Kao i u izjavi Senada Muminovića ja vičem gasi,gasi, u trećem pokušaju pre nego što je on uopšte uključio zračenje na nišanskom radaru. Ima još nešto pomalo skriveno u produžetku njegove  izjave ”Gasi,gasi…”ili “Isključi,isključi i još nešto”. E to “još nešto” je bilo “SKIDAJ VISOKI” u prvom, a ne u terćem pokušaju koji navodi. Treći pokušaj i moje reagovanje je čista izmišljotina i očito predstavlja DOGOVORNU istinu onih koji su učestvovali u prevari. Darko Nikolić ne samo  što je ponovo  lagao, ovaj put o  načinu borbenog rada, već je ukrao moje komande i ideje i pripisao ih Dani Zoltanu.

DEJAN TIOSAVLJEVIĆ

Na stranici 89 knjige u svojoj izjavi kaže:

Citiram…”Dani komanduje azimut,daljinu,komanduje uključenje visokog napona i antene…Ne uspevamo da ga preuzmemo na praćenje. Ubrzo sledi i drugi pokušaj koji takođe ne uspeva…Kad je Dani treći put komandovao:”Traži ”, Aničić se tome usprotivio,tražeći da ne pokušavamo i treći put jer je smatrao da smo previše dugo zračili predhodna dva puta i da ćemo zbog toga biti pogođeni. Borbena posluga je ignorisala Aničićevu sugestiju,a Dani je oštro rekao: “Ja komandujem,antenna. Darko  odmah uključuje antenu i izvršavajući Danijevu komandu nastavlja da navodi Senada koji ubrzo otkriva cilj i predaje ga na praćenje.”

Prilog br.3. str. 89 izjava Dejana Tiosavljevića

Kroz izjavu Dejana Tiosavljevića čitalac prvo saznaje da je Dani komandovao između ostalog uključenje visokog napona i antene. Ta komanda ne postoji. Postoji komanda “AZIMUT taj i taj,DALJINA ta i ta TRAŽI”.Visoki je ranije podignut jer se prekidač “VISOKOE-VIKL” već nalazi u položaju “VISOKOE”. Predajnik nišanskog radara je ovu informaciju prosledio 185 sekundi +- 5 sekundi posle uključenja sredstava  na pult komandira baterije UK-61(Nikolića) . Vodnik prve klase postade rukovalac gađanja. Pošto to nije zato i ne zna. Dalje čitalac ne saznaje ko je komandovao prekid traženja u prva dva neuspela pokušaja. Prekid borbenog rada posle 10 sekundi neuspešnog traženja cilja u vazduhu neko je morao da naredi,a to nije naredio Dani Zoltan. Vešto manipulišući izjavama koje je pisao ljudima, autor je sakrio moj doprinos i moje komande. Treći pokušaj je manipulacija i nešto što ja nisam zahtevao niti izgovorio u stanici za vođenje raketa. Kao još uvek aktivan starešina Tiosavljević je pun strahova,ali ipak dovoljno pošten da u razgovoru pred svedocima izjavi da njegova izjava nije tačna u sledećim navodima:

 1. Nikada nisam rekao da ti (Aničić) stojiš iza leđa Matiću. Sedeo si na mestu pomoćnika rukovaoca gađanja. Tu je tebe i Danija na mestu rukovaoca gađanja, zatekao borbeni rad. Pričali ste. Ja sam dremao i nije me interesovalo o čemu pričate. Sa svog radnog mesta vidim pokazivače oficira za vođenje. Tada ih nisam video jer je tu stajao Boris Stoimenov.
 2. Iskonstruisano je da sam rekao da si se usprotivio trećem pokušaju traženja. Ti to nisi tražio.
 3. Nisam rekao da je borbena posluga ignorisala tvoj zahtev. Tvoj zahtev, da ga je bilo, mogao je da ignoriše samo Dani Zoltan kao rukovalac gađanja,a ne mi kao borbena posluga koja o tome ne odlučuje.
 4. Nije tačno da smo se dogovarali da traženje počne od 5 km visine. To si ti (Aničić) naredio neki dan kasnije.
Da Vas podsetimo:  Šteta što nije viši ili Spomenik Stefanu Nemanji kao znamenje vremena

Prilog br.4. Šema obaranja F-117A, pukovnika dr Vladimira Neškovića

Analiza pukovnika dr Vladimira Neškovića objavljena je u dnevnom listu Politika. Na šematskom prikazu obaranja F-117A vide se dva neuspela pokušaja obaranja. To su momenti kada je borbena posluga postupila po mojim  komandama i prekinula borbeni rad. Dalja analiza ukazuje na još jednu bitnu činjenicu i mogućnost. Slučajno ili ne tri aviona  F-117A su tu noć letela upravo linijom popodnevnog zračenja imitatorom radarskog zračenja (IRZ): SUBOTIŠTE-PEĆINCI-DOBRINCI. Nikada nismo pouzdano saznali niti je to moguće šta je bio cilj druga dva stelta F-117A iz grupe te noći i da li su ispoljili dejstvo pre nego što smo oborili jednog od njih? Da li je barem jedan od njih ostao naoružan tražeći našu lokaciju na liniji zračenja,a samim tim i mogućnost našeg uništenja?. Ono što je sigurno je kasnije saznanje da je avijacija u vazduhu reagovala u momentu ozračenja IRZ-om i hitno manevrom napuštala zonu uništenja raketne jedinice. Zračenje je dakle bilo zabeleženo uređajima. Zašto onda sumnjati da je i 27.marta zabeležen  popodnevni rad obmanjivanja.

Prilog br.5. Linija zračenja imitatorom radarskog zračenja (IRZ)

DRAGAN MATIĆ

Na stranici 94 knjige u svojoj izjavi kaže:

Citiram:…” Senad dva puta otkriva taj cilj,predaje ga na praćenje,ali ga ja oba puta ne vidim na pokazivaču UK-33. Verujem da je imao i malo treme i straha,što je normalno. U toku traženja sa StVR mislim da potpukovnik Aničić gleda na sat ili ima osećaj za vreme koje zračimo,pa u trećem pokušaju govoreći “isključi,isključi” traži da isključimo zračenje stanicom.Smatram da je to rekao iz bezbednosnih razloga jer smo ga valjda tražili više od 10 sekundi. To nije strah,to je sigurnosna mera.”

Prilog br.6. Str.94. izjava Dragana Matića

Kao moj svedok na sudu protiv Dani Zoltana 11.02.2015.pod zakletvom dao je sledeću izjavu:

Citiram:…”Tužilac (Đ.A.) je bio pored mene,komandovao je i on uključivanjem i isključivanjem antene nišanskog radara.Posluga je slušala jednog i drugog,a to je bila prilika kad su njih dvojica obojica komandovala.Njihove komande nisu bile u koliziji. Gledao sam emisiju na Hepi tv i sećam se da je tuženi (D.Z.) izjavio da se tužilac tu slučajno našao i da je paničio.Dodajem da je tužilac izdao komandu za prekid zračenja prvog i drugog pokušaja

Više je nego očigledno da su ove dve izjave potpuno suprotne.Analizom prve izjave vidi se da u prvom i drugom pokušaju Matić ne vidi cilj,ali je čitalac uskraćen za informaciju ko komanduje prekid. Upoznat sa situacijom Golubović je izbegao opis  prva dva pokušaja jer zna šta je Matić svedočio u sudu.  Pišući mu izjavu autor je vodio računa opisujući treći pokušaj da ga upakuje u celofan. Zato je druga Matićeva  izjava data u sudu potpuno otklonila obe ove dilemu. Iz nje se jasno vidi da u dva navrata komandujem prekid borbenog rada,a da u trećem pokušaju nisam govorio “isključi,isključi”. Sagledavši dubini i obim prevare u knjizi Dragan Matić je dodatno dao izjavu kojom je pojasnio događaj i overio u sudu 27.12.2016 godine koju čitaocu stavljam na uvid:

Prilog br.7.1. Matićeva izjava overena u sudu

Prilog br.7.2. Matićeva izjava overena u sudu

Prilog br.7.3. Matićeva izjava overena u sudu

Tako se kao moralan čovek i starešina ogradio od prevare u kojoj nije želeo da učestvuje. Bio je heroj u ratu i to ostao i u miru.

ZAKLJUČAK:

Dosadašnjim analizama izjava aktera događaja dolazi se do spoznaje da je autor sakrio deo borbenog rada u prva dva neuspela pokušaja. Jedino Darko Nikolić od članova borbene posluge tvrdi da prekid borbenog rada komanduje Dani Zoltan. Ja tvrdim da to nije tačno. Autora to apsusulutno nije interesovalo. Gde god je u knjizi moja izjava  suprotstavljena bilo čijoj uvek se opredeljivao protiv mene.  Nije težio da istraži i objektivno prikaže ono što se desilo već da ospori i marginalizuje moju ulogu. Na osnovu čega je zaključio da je samo Dani komandovao borbenim radom? Imao je sudski zapisnik od 11.02.2015.godine sa izjavama svedoka Stoimenov Borisa i Dragana Matića koji negiraju izjavu Darka Nikolića. Imao je moju izjavu. Izmislio je u trećem pokušaju moje protivljenje  i upornost Dani Zoltana da se nastavi borbeni rad. Za njega nije sporno neznanje i glupost kada Dani Zoltana kaže da treći pokušaj nije predviđen Pravilima i Uputstvima. Nije sporno ni kada se Nikolić igra borbenim radom,prekidačima,lansirnim rampama i raketama. Ništa to njemu nije smetalo da izvodi kako kaže stručni recenzent detaljnu rekonstrukciju događaja na bazi izjava više aktera,kao stručno štivo. Ako je to stručno štivo, kao raketaš jedino što mogu da zaključim posle svih dosadašnjih analiza,jeste činjenica da ni autor ni stručni recenzent nemaju pojima o borbenom radu raketaša. Nemaju pojima ni o istraživačkom radu. Koji polazni dokument u istraživanju je uzet? Rasvetljavanju događaja prišli su kao da su na pijaci. Nisu bili na visini zadatka,a to im očito nije ni bio cilj. Da li su izjave svedoka u suprotnosti sa svim vojnim dokumentima? Naravno da jesu.  Doveli su vojsku u situaciju  da negira sama svoja zvanična dokumenta. Pokušali su da prekroje  istorijski događaj u kome nisu učestvovali. ? Prevara je planirana,dugo pripremana i laički izvedena . Zbog činjenice da su sve ovo znali,a ipak ignorisali tvrdim da su autor knjige “Pad noćnog sokola” i stručni recenzent PREVARANTI.

Da Vas podsetimo:  Drugo otvoreno pismo 15 oficira srpske policije Nebojši Stefanoviću

Ko je sve ovo režirao i zašto? Ko je osramotio vojsku,zloupotrebio službeni položaj i trgovao uticajem. Gde je kraj lažima? Da li je moguće da se ovako nešto dešava u našoj vojsci? Da se na ovaj način prilazi istorijskom događaju. Dosadašnjim nastavcima feljtona stavljena je tačka na knjigu kojom je falsifikovan:

 1. Moj popodnevni rad 27marta 1999.godine
 2. Proglašen sam neodgovornim i stavljan na mesta gde uopšte nisam bio;
 3. Moje ideje i radnje koje sam preduzimao pripisivane su drugim licima;
 4. Negirana su ratna vojna dokumenta i izveštaji;
 5. Kao rukovalac gađanja proglašen sam drugim pomoćnikom rukovaoca gađanja koji ne postoji u Uputstvu za borbeni rad,što znači da nisam član borbene posluge koja je oborila Stelt;
 6. Prekrojen je tok borbenog rada prilikom obaranja F-117A.

Ova knjiga ostaće upamćena kao primer nečasnih radnji pojedinaca iz sastava vojske kao dela države u tranziciji. Da bi sakrili javašluk,odgovornost i greške komandne linije kao i lične frustracije  pojednici su se položajem stavili u funkciju obmane javnosti. Sakriveni iza institucija vojske i države umesto da štite ustavna prava i slobode građana dali su sebi za pravo da kriju negativne pojave kao što su: nesavršenosti,uspavanost, lične interese, površnost i zloupotrebe položaja u armijskoj sredini. Logično je bilo upravo suprono. Iskoreniti laži, otkloniti propuste i kazniti odgovorne pojedince.

Ono što se zaista desilo 27.marta 1999.god. u noći obaranja F-117A  je sledeće činjenično stanje:

 Za vreme borbenog rada ja sam kao rukovalac gađanja sedeo na radnom mestu pomoćnika rukovaoca gađanja. Borbenim radom komandovala su oba rukovaoca gađanja Dani Zoltan i ja.

SVE OSTALO JE MANIPULACIJA!!!

Đorđe Aničić

_______________

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (1)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (2)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (3)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (4)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (5)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (6)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (7)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (8)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (9)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (10)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (11)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (12)

_______________

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (1)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (2)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (3)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (4)

8 KOMENTARA

 1. F-117A oborila 2. borbena smena 3. rd PVO. Sastav borbene posluge je malo poznat javnosti jer su se medijski eksponirali prvo Dani , a potom njegov zamenik Aničić. U svojimm medijskim nastupima, ne birajući reči Aničić se obrušava na svog prvopretpostavljenog. Deo svojih ratnih drugova Aničić je u toj borbi za zrnce medijske pažnje , svojatao i umešno koristio zarad svoje lične promocije. Bili su mu smokvin list, ukras u pozadini dok se on lično eksponirao ponesen nedostatkom pravih reakcija do samoproglašenog mesta Rukovaoca gađanja. Svoj stav i pisanija proglašava aksiomom, a sve druge stavove i mišljenja nipodštava i omalovažava. Iz zaključka gornjeg teksta, može se zaključiti sva apsurdnost situacije , jer tvrdnja autora citiram Za vreme borbenog rada ja sam kao rukovalac gađanja sedeo na radnom mestu pomoćnika rukovaoca gađanja. Borbenim radom komandovala su oba rukovaoca gađanja Dani Zoltan i ja“ .Koje logičke sudove možemo doneti na osnovu tog zaključka. Pa samo sledeće : Aničić nastoji da mimo profesionalne etike i vojne subordinacije dokaže postojanje dvojnog komandovanja obaranjem. Drugo dokazivanjem da sedi na mestu pomoćnika rukovaoca gađanja, a po njegovim rečima ne radi taj posao, nastoji dokazati i da je u posluzi istovremeno pored toga što komanduje sa Danijem istovremenoo i PRG. Istovremeno dve funkcije može al malo morgen. Sad je jasno ko je prejkrojio sastav borbene smene i gde se izgubio stvarni pomoćnik rukovaoca. Pomno sam pratio nastavke ovog nazovimo feljtona i doneo ličnistav o ovim pitanjima. Mišljenja sam da su apetiti gospodina Aničića vremenom porasli , nije mu bilo dovoljno što je postao pomoćnik RG (na sumnjiv način), već dugo vremena nastoji dokazati i da je rukovaoc gađanja , koji je komandovao obaranjem F-117A. U tom oklevanju opredeljenja šta je stvarno bio, itrznila ga je knjiga Pad noćnog sokola. Tu mu je data prava mera vrednosti , mesta i uloge koju je imao te noći. Ni manje ni više, uz birane reči autora , akoje Aničić u svom delu smena nije birao u etiketiranju drugih i hvalospevima o sebi. OD MENE TOLIKO:

 2. Da li u ovoj zemlji na brdovitom Balkanu može istina da bude samo istina. Skoro devet godina je pisalo i prštale su izjave da, neprijateljskog „nevidljivog“ aviona F-117A, je oborio gospodin Dani Zoltan, a u zadnje vreme obaranje se pripisuje drugom licu. Čemu to služi, a izgleda bez laganja se ne može. Ko laže taj i krade, u krugu.

    • Црни грујо, ти очигледно никад ниси гађао праћком. Што се правиш да знаш? Успут, живо нас интересује ко се крије иза „црног грује“? Аничић се, као учесник догађања, потписује пуним именом и презименом – ко се крије иза „црног грује“?

     • Nije vazno ko je crni gruja,sustinski je bitno da li pise istinu ili ne.Kad saznamo ko je Vlada cokolada,mozda se otkrije i crni gruja.Cinjenica je da je gruja iz raketaske branse i zna principe funkcionisanja NEVE.Ada li Vi posedujete saznanja o sistemu ili se emotivno opredeljujete za i protiv.

      • Ха ха ха одједном смо скромни. Не пишем ја овде есеје који пажљиво заобилазе чињенице које излаже Аничић, али га зато не штеде свих врста етикета, представљајући се као неко ко познаје учеснике и имао је директан увид у догађаје. Кад треба да се та писанија потпишу именом и презименом, одједном смо стидљиви. Ко се крије иза црног грује, још се крије…

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime